Obsługa inwestycji
budowlanych

Moja oferta

Zobacz prawo po swojej stronie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw branży budowlanej, którym doradza na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Od lat obsługuję i wspieram swoim doświadczeniem cenione na rynku podmioty branży budowlanej. W tym obszarze oferuję:

  • stałą obsługa podmiotów gospodarczych
  • przygotowywanie, konsultację i prowadzenie negocjacji umowy u roboty budowlane
  • negocjacje warunków umów o roboty budowlane
  • przygotowanie i negocjacja umów z podwykonawcami umów o prace projektowe
  • wsparcie prawne na każdym etapie inwestycji, również w kwestiach administracyjnych
  • współpracę z prawnikami innych kontrahentów na zasadzie partnerstwa i „gry do jednej bramki” w przypadku braku porozumienia między kontrahentami
  • przygotowywanie optymalnych strategii procesowych
  • prowadzenie spraw o niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy
  • dochodzenie kar umownych, odszkodowania oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy od nierzetelnych wykonawców

Moje zaangażowanie i znajomość branży jest doceniana zarówno przez inwestorów jak i ich bezpośrednich reprezentantów. Posiadam wiele referencji i mogę pochwalić się doświadczeniem współpracy z dużymi i małymi podmiotami oraz przy dużych i mniejszych inwestycjach.