Ustawa dezubekizacyjna-
procedura odwoławcza od decyzji zer

Moja oferta

Zobacz prawo po swojej stronie.

Od początku mojej kariery zawodowej, zawsze uważałam, że poszanowanie prawa i jego przestrzeganie odnosi się do wszystkich, zwłaszcza do urzędów państwowych.

Dlatego, w związku z wejściem w życie krzywdzącej wielu emerytów i rencistów oraz ich rodzin ustawy dezubekizacyjnej podjęłam decyzję o zajmowaniu się kompleksowym prowadzeniem procedury odwoławczej od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. W kolejnych etapach tego procesu oferuję:

  • szczegółową analizę decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW
  • poradę prawną wraz z wyjaśnieniem wszystkich wątpliwych kwestii
  • przygotowanie oraz konsultację odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSW
  • pomoc w przygotowaniu i kompletacji niezbędnych dokumentów
  • reprezentację w postępowaniu sądowym i administracyjnym