Rozwody

Moja oferta

Zobacz prawo po swojej stronie.

Sprawy rozwodowe są sprawami niezwykle wymagającymi i wymagają konieczności okazania dużej empatii klientowi. Mam pełną świadomość tego, że na każdym etapie postępowania rozwodowego Klient potrzebuje nie tylko wsparcia merytorycznego i ścisłej dyskrecji, ale też poczucia bezpieczeństwa i zaufania do reprezentującego go pełnomocnika.

W tej kwestii oferuję:

  • przygotowanie pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew
  • reprezentowanie powoda lub pozwanego na każdym etapie postępowania przed sądem
  • składanie apelacji od wyroku sądu
  • pomoc w określeniu sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz
  • zasądzenie bądź uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • kwestie związane z podziałem majątku małżonków.