Prawo pracy

Moja oferta

Zobacz prawo po swojej stronie.

Posiadam bogate doświadczenie poparte sukcesami w sprawach z zakresu prawa pracy. Wynika to z mojego zaangażowania i szczególnej troski o osoby mające problem z tego tytułu. Moja szeroka wiedza z zakresu prawa pracy oraz codzienna praktyka pozwalają świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wszystko to powoduje, że Klienci z największym zaufaniem powierzają mi do prowadzenia swoje sprawy.

Fundamentem mojego sukcesu jest zrozumienie obydwóch stron. Uważam, że zwłaszcza obecnie – przy niedoborze wykwalifikowanej kadry – obydwie strony stosunku pracy powinny darzyć się szacunkiem i wzajemnym zaufaniem. Dlatego swoje usługi świadczę zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

W ramach swojej działalności oferuję:

  • sporządzanie i konsultację kontraktów menadżerskich, umów o pracę oraz klauzul o zakazie konkurencji
  • sporządzanie wypowiedzeń umowy o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, porozumień zmieniających
  • pomoc w uregulowaniu odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej pracowników
  • wypadki przy pracy
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za mobbing, o sprostowanie świadectwa pracy
  • reprezentacja w toku postępowania sądowego