Prowadzenie sporów
sądowych

Moja oferta

Zobacz prawo po swojej stronie.

Spory sądowe dotyczą wszystkich dziedzin naszego życia. Możliwość dochodzenia swoich prawa przed wymiarem sprawiedliwości jest fundamentem państwa prawa. Oferuję profesjonalną pomoc oraz służę fachową radą w kwestiach dotyczących:

  • nieruchomości, a w tym m.in.:  zniesienie współwłasności, uregulowanie stanu prawnego i korzystania z nieruchomości
  • sprawy spadkowe
  • dochodzenie naprawienia szkody
  • sprawy o zapłatę, nierzetelni kontrahenci
  • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy

Wszystkim moim klientom zwracam uwagę, że proces sądowy jest ostatecznością i przed skorzystaniem z tego środka należy wykorzystać wszystkie pozostałe możliwości, np. mediację i negocjacje. Z mojej dotychczasowej praktyki wynika, że warto znaleźć ze swoim oponentem nić porozumienia, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Każdą tego typu sprawę rozpoczynam od rozpatrzenia wszystkich możliwości pozasądowego rozwiązania sporu.